Açık Teknik Septal Perforasyon Ameliyatı

 

Septum Perforasyonu Ameliyatı

Septum perforasyonu tedavisiNazal septum perforasyonları, burun septumunda çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan deliklerdir. Bu deliklerin çapı 2 cm' yi geçtiğinde, cerrahi olarak kapatılabilmesi çok zordur. Septal perforasyonların cerrahi onarımı, "kapalı teknik" veya "açık teknik" kullanılarak yapılabilir. Perforasyon çapından daha büyük ve orta hatta yerleştirilebilecek, mukoza altında destek sağlayacak doku bulunabilirse tedavi başarısı artmaktadır.

Açık Teknik Septal Perforasyon Ameliyatı

Açık teknikte, burun deliklerini ikiye ayıran ve burun ucunda yer alan kolumella bölgesine yapılan insizyon sonrası burun septumu geriye doğru diseke edilerek ortaya konulur. Açık teknikte, birçok modifiye edilmiş perforasyon kapatama tekniği bulunmaktadır. Özellikle 2 cm' den daha büyük olan perforasyonlarda septumun arkasındaki kemik lamellerinin dahil edildiği, pediküllü teknikler de tanımlanmıştır. Hangi tekniğin seçileceği perforasyonun büyüklüğü ve yerine göre belirlenmektedir.

Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı

Büyük deliklerde, kaburga kıkırdağı, kulak kepçesi kıkırdağı, temporal kas fasyası gibi çeşitli dokular da kullanılabilmektedir.

Açık Teknik Septal Perforasyon AmeliyatıAçık Teknik Septal Perforasyon Ameliyatı

 

 

 

Yukarıdaki fotoğraflarda, açık teknik septum perforasyonu onarımı yapılan hastanın, septumundan elde edilen kıkırdak grefte görülmektedir. Kıkırdak boyutları delik boyutlarından büyük olması, ameliyat başarısı şansını etkileyebilir. Fotoğraflara tıkladığınızda ayrı sayfada, büyük boy olarak görebilirsiniz.

Kaburga kıkırdağı - Septum perforasyonu tedavisi

Yukarıdaki fotoğrafta, geniş septum perforasyonu olan hastada, kullanılmak üzere hazırlanmış kaburga kıkırdağı görülmektedir. Bu kıkırdak, septum kıkırdağı ve diğer dokularla birlikte kullanılabilmektedir. Fotoğraflara tıkladığınızda ayrı sayfada, büyük boy olarak görebilirsiniz.

Nazal septum perforasyonu

 

Septum perforasyonu ameliyatı

Septum Perforasyonu Onarımı

Septum Perforasyonu Onarımı

Nazal septum perforasyonu - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septum perforasyonu ameliyatı yapan doktorlar - Burunda delik oluşumu - Burun duvarında delik - Burun kıkırdak delinmesi tedavisi - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septal perforasyon tamiri - Septal buton uygulaması - Nazal septum perforasyonu tedavisi - Nazal septum perforasyonu nedenleri - Nazal septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonun cerrahi onarımı - Burun delinmesinin nedenleri - Nazal septum perforasyonu tanısı - Erkek burun estetiği - Burun estetiği ameliyatı - Definition of Nasal Septal Perforation - Causes of Perforated Nasal Septum - Symptoms of Nasal Septal Perforation - Diagnosis of Nasal Septal Perforation - Surgical Treatment For Nasal Septal Perforation - Nasal Septal Perforation Repair - Surgical Repair of Nasal Septal PerforationNazal septum perforasyonu - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septum perforasyonu ameliyatı yapan doktorlar - Burunda delik oluşumu - Burun duvarında delik - Burun kıkırdak delinmesi tedavisi - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septal perforasyon tamiri - Septal buton uygulaması - Nazal septum perforasyonu tedavisi - Nazal septum perforasyonu nedenleri - Nazal septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonun cerrahi onarımı - Burun delinmesinin nedenleri - Nazal septum perforasyonu tanısı - Erkek burun estetiği - Burun estetiği ameliyatı - Definition of Nasal Septal Perforation - Causes of Perforated Nasal Septum - Symptoms of Nasal Septal Perforation - Diagnosis of Nasal Septal Perforation - Surgical Treatment For Nasal Septal Perforation - Nasal Septal Perforation Repair - Surgical Repair of Nasal Septal PerforationNazal septum perforasyonu - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septum perforasyonu ameliyatı yapan doktorlar - Burunda delik oluşumu - Burun duvarında delik - Burun kıkırdak delinmesi tedavisi - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septal perforasyon tamiri - Septal buton uygulaması - Nazal septum perforasyonu tedavisi - Nazal septum perforasyonu nedenleri - Nazal septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonun cerrahi onarımı - Burun delinmesinin nedenleri - Nazal septum perforasyonu tanısı - Erkek burun estetiği - Burun estetiği ameliyatı - Definition of Nasal Septal Perforation - Causes of Perforated Nasal Septum - Symptoms of Nasal Septal Perforation - Diagnosis of Nasal Septal Perforation - Surgical Treatment For Nasal Septal Perforation - Nasal Septal Perforation Repair - Surgical Repair of Nasal Septal PerforationNazal septum perforasyonu - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septum perforasyonu ameliyatı yapan doktorlar - Burunda delik oluşumu - Burun duvarında delik - Burun kıkırdak delinmesi tedavisi - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septal perforasyon tamiri - Septal buton uygulaması - Nazal septum perforasyonu tedavisi - Nazal septum perforasyonu nedenleri - Nazal septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonun cerrahi onarımı - Burun delinmesinin nedenleri - Nazal septum perforasyonu tanısı - Erkek burun estetiği - Burun estetiği ameliyatı - Definition of Nasal Septal Perforation - Causes of Perforated Nasal Septum - Symptoms of Nasal Septal Perforation - Diagnosis of Nasal Septal Perforation - Surgical Treatment For Nasal Septal Perforation - Nasal Septal Perforation Repair - Surgical Repair of Nasal Septal Perforation

Konu ile ilgili benzer bir makale >> Deviasyon Ameliyatı Sonrası Ortaya Çıkan Burun Ucu Düşmesi ve Nazal Septum Perforasyonu Tedavisi 

Nazal septum perforasyonu - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septum perforasyonu ameliyatı yapan doktorlar - Burunda delik oluşumu - Burun duvarında delik - Burun kıkırdak delinmesi tedavisi - Septum perforasyonu ameliyatı olanlar - Septum perforasyonu olanlar - Septal perforasyon tamiri - Septal buton uygulaması - Nazal septum perforasyonu tedavisi - Nazal septum perforasyonu nedenleri - Nazal septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonun cerrahi onarımı - Burun delinmesinin nedenleri - Nazal septum perforasyonu tanısı - Erkek burun estetiği - Burun estetiği ameliyatı - Definition of Nasal Septal Perforation - Causes of Perforated Nasal Septum - Symptoms of Nasal Septal Perforation - Diagnosis of Nasal Septal Perforation - Surgical Treatment For Nasal Septal Perforation - Nasal Septal Perforation Repair - Surgical Repair of Nasal Septal Perforation

Geniş septum perforasyonlarında kaburga kıkırddağı ile perforasyon tamiri hakkında bilgiler bulabileceğiniz benzer makale linki >> Kaburga Kıkırdağı İle Geniş Septum Perforasyonu Onarılması ve Burun Estetiği Ameliyatı 

Nazal septum perforasyonu belirtileri, nedenleri ve tanısı

 

Nazal septum perforasyonu

Nazal septum perforasyonu genellikle ameliyat travmaları ve diğer travmatik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar (parmakla burun karıştırma ve kokain kullanımı gibi). Bunların dışında burnu tutabilen sistemik hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Septal perforasyon birçok sistemik hastalıklar ile ilişkili olabildiğindenn ayrıntılı bir tıbbi öykü değerlendirilmesi esastır. Septal perforasyon nedenleri çok ve çeşitlidir. Kollajen vasküler hastalıklar, sarkoidoz ve Wegener granülomatözisi gibi enflamatuar hastalıklar septal perforasyona neden olabilir. Buna ek olarak, örneğin, tüberküloz, sifilis ve mantar hastalıkları gibi enfeksiyonlu süreçlerin septum deliklerine neden olabilir. Nadiren, septal perforasyon sinonazal malignitelerin (burun ve sinüs kanserlerinin) ilk bulgusudur. İlaç kullanımı gözden geçirilmelidir. Vazokonstriktif burun spreyleri ve steroid burun spreyleri kronik kullanımı septal perforasyona neden olabilir. Buna ek olarak, kokain kullanımı septal deliklerin neden olabilir. Endüstriyel gazlarla, odun tozu ile temas, nikel arıtma süreçleri ve deri tabakalama gibi işlerde çalışma sinonazal malignite ve septal perforasyon gelişimi ile sonuçlanabilir (ayrıntılı bilgileri Septal Perforation - Medical Aspects Clinical Presentation linkinde bulabilirsiniz).

Septum Perforasyonu Nedenleri

Septum perforasyonu nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenilebilir:

Travmatik nedenler

Önceki cerrahi
Burun kanaması için burun içi koterizasyon
Burun karıştırma
Nazogastrik tüp yerleştirilmesi
◙  Herhangi bir künt travmaya kaynaklanan Septal hematom
Burun içerisine pil veya diğer yabancı cisim kaçması
Kronik nazal kanül kullanımı
Türbülan hava akımı

İltihaplı ya da enfeksiyöz nedenler

Sarkoidoz
Wegener granülomatözü
Sistemik lupus eritematoz
Tüberküloz
Frengi
AİDS
Difteri
Crohn hastalığı
Dermatomiyozit
Romatoid artrit
Neoplastik nedenler
Kanser
T-hücreli lenfomalar
Kriyoglobulinemi

Diğer nedenler

İnhale maddeler (örneğin, kokain, topikal kortikosteroidler, uzun vadeli oksimetazolin veya fenilefrindir kullanımı)
Kromik asit dumanı
Kireç tozu maruziyetinin
Böbrek yetersizliği

Septum Perforasyonu Belirtileri

Nazal septum perforasyonu, burun içerisinde lineer jet hava akımlarına neden olacağından burun içerisinde kabuklanma, ıslık sesi şeklinde ses çıkması, kanama ve burunda kuruluk hissine neden olabilir.

Septum perforasyonu tedavisi

Nazal septum perforasyonu olan hastalarda, bozulmuş burun fizyolojisi ve burun hava akımlarındaki anormal hızlanmaya bağlı olarak, burun içerisindeki salgılarda kuruma ortaya çıkar. Perforasyon çapı küçükse ve önde yerleşmişse düdük ya da ıslık sesinin çıkmasına neden olabilir. Kronik kuruluk olması ve salgıların koyulaşmasına bağlı olarak, zaman içerisinde kötü kokulu burun akıntısı görülebilir. Perforasyon kenarlarına çarpan yüksek hızlı hava akımı, bu bölgedeki mukozalarda aşırı kuruma, kabuklanma ve kanamaya neden olabillir. Zaman içerisinde burun içerisindeki tüm mukozal alanlar etkilenebilir ve burun kuruluğu şikayetinin yanında; alt solunum yollarına kuru, soğuk ve filtrelenmemiş hava geçeceğinden, bu bölgedeki havayolları da aynı şekilde etkilenebilmektedir. 

Septum perforasyonu küçük

Çoğu septal perforasyon rutin fizik muayene sırasında tesadüfen tespit edilir. Arkada yerleşen perforasyonlar, ön delikler ile karşılaştırıldığında genellikle asemptomatik olduğundan septal perforasyonun yeri önemlidir. Nazal endoskopi tüm septum değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. deliğin konumu ve çap not edilmelidir. Yandaki fotoğrafta, ufak ve geride yerleşimli septum perforasyonu görülmektedir. Perforasyon kenarlarındaki kabuklanmanın az olduğu görülmektedir. Bu tür septum delikleri, tesadüfen endoskopik burun muayenesi esnasında farkedilebilmektedir.

Septum Perforasyonu Tedavisi

Yukarıda endoskopik burun muayenesi esnasında görülen nazal septum perforasyonu olan hastanın çekilen paranazal sinüs tomografisi aşağıda görülmektedir.

Septum Perforasyonu

Tanı için genellikle nazal endoskopik muayene yeterlidir. Paranazal sinüs tomografisi, mevcut perforasyonu boyutlarının ölçülmesinde faydalıdır.

Nazal septum perforasyonu burun tomografisi

Yukarıdaki fotoğrafta, yaklaşık 3,5 x 1,5 cm boyutlarında nazal septum perforasyonu olan bir hastanın, çekilen paranazal sinüs tomografisi kesitleri görülmektedir. Kesitlerin sonlarına doğru, alt burun etlerinin perforasyon bölgesine doğru büyüyerek yaklaştığı görülmektedir. Nazal septum perforasyonu olan hastalarda, perforasyonun büyüklüğüne göre değişen miktarlarda, bir burun boşluğundan diğer burun boşluğuna hızla hava kaçışı olmaktadır. Kuru, hızlı, partiküllü havanın burun etlerine en fazla çaptığı bu bölgelerde, çeliştli refleks mekanizmalarla, burun etlerinin yeniden byümesi uyarılmaktadır. Bu nedenle, nazal septum perforasyonu olan hastalarda, burun etleri yeniden büyümeye meyillidir ve burun tıknıklığının ortaya çıkması daha kolaydır. Perforasyon kapatılmaksızın; tek başına burun eti ameliyatının yapılması, kalıcı rahat bir burun nefesi için yeterli olmayacaktır. Fotoğrafa tıkladığınızda, büyük boy olarak görebilir ve ok işaretleri ile işaretlenmiş olan, perforasyon bölgelerini görebilirsiniz.

Nazal Septum Perforasyonu Küçük

Nazal Septum Perforasyonu

Nazal Septum Perforasyonu

Nazal Septum Perforasyonu

Nazal Septum Perforasyonu Tedavisi

Septum Perforasyonu Nedir?

Nazal Septum Perforasyonu Nedir?

Nazal septum perforasyonlarının nedenleri, sınıflandırılması, belirtileri, tedavisi hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler:

www.kulakburunbogaz.info/nazal-septum-perforasyonu.html
www.foto.kulakburunbogaz.info/Nasal-Septum-Perforasyonu.html 

Nazal septum perforasyonu onarımında neden açık teknik daha fazla tercih edilir?

Açık teknikle onarım, perforasyonun üst ve arka kenarına rahatça ulaşma (özellikle büyük ve / veya arka deliklerde), binoküler görüş alanı sağlama ve daha geniş bir çalışma alanı sunma gibi avantajlara sahip olmasından dolayı birçok cerrah, açık tekniği tercih etmektedir. Kapalı teknikte, dış yara izi olmaz; ancak dar çalışma alanı nedeniyle işlem esnasında zorluklarla karşılaşılabilir.

Nazal septum perforasyonu onarımında başarı şansını arttıran yeni "VivoSorb® Sheet" emilebilen membran

 

VivoSorb® Sheet- Nazal Septum Perforasyonu

VivoSorb® Sheet- Nazal Septum Perforasyonu tedavisi

VivoSorb® Sheet- Nazal Septum Perforasyonu tedavisi

VivoSorb® Sheet, Polyganics firması tarafından üretilen, emilebilen sheet membrandır. Özellikle kulak zarı ameliyatları, sinir cerrahisi ve septum perforasyonu onarımında kulllanılmaktadır. 10 hafta yapısını koruyabilen ve 16 haftada eriyebilen bu membran, büyük septum perforasyonlarının onarımında başarı şansını arttırmaktadır. Özellikle 4 cm den daha büyük septum perforayonu olan hastalarda, başarı şansı oldukça düşüktür. Bu ürün cerrahi işlemi kolaylaştırmaktadır. Ürün ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >> VIVOSORB® | Polyganics / Synthetic bioresorbable surgical sheet. Provides optimal ... / Summary - Food and Drug Administration / The role of barrier membranes for guided bone regeneration ...

VivoSorb® Sheet- Nazal Septum Perforasyonu tedavisi

Nazal septum perforasyonunda silikon septal buton kullanımı ve dezavantajları

 

Silikon Septal Buton

Nazal septum perforasyonu olan ve cerrahi tedaviye uygun olmayan ya da cerrahi tedavi istemeyen hastalarda silikon türevi septal butonlar kullanılabilmektedir. Lokal anestezi altında ve ofis şartlarında takılan bu protezler, burun septumundaki perforasyonu kapatırlar. Makasla kolayca şekillendirilebilirler. Bununla birlikte burun içerisinde yabancı cisim hissi ve bazen de enfeksiyon kaynağı olabilirler. Septal butonlara bağlı komplikasyon ve riskler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Kaynak: Nasal Septal Button Placement - Medscape Reference):

- Protezin genize kaçması
- Burun içi kabuklanmada artış
- Burunda ağrı
- Yabancı cisim hissi
- Perforasyon kenarlarındaki tahribatın artması ve delik çapının genişlemesi
- Burun kanaması

septal buton, septal buton nedir, septal buton uygulaması, nazal septal buton, nazal septal buton yerleştirilmesi, silikon septal buton, silikon septal buttonseptal buton, septal buton nedir, septal buton uygulaması, nazal septal buton, nazal septal buton yerleştirilmesi, silikon septal buton, silikon septal buttonseptal buton, septal buton nedir, septal buton uygulaması, nazal septal buton, nazal septal buton yerleştirilmesi, silikon septal buton, silikon septal buttonseptal buton, septal buton nedir, septal buton uygulaması, nazal septal buton, nazal septal buton yerleştirilmesi, silikon septal buton, silikon septal buttonseptal buton, septal buton nedir, septal buton uygulaması, nazal septal buton, nazal septal buton yerleştirilmesi, silikon septal buton, silikon septal buttonseptal buton, septal buton nedir, septal buton uygulaması, nazal septal buton, nazal septal buton yerleştirilmesi, silikon septal buton, silikon septal button

Yukarıda, septal buton uygulaması yapılmış bir hastanın, endoskopik nazal muayenesi fotoğrafları görülmektedir. Fotoğraflara tıkladığınızda, büyük boy ayrı foto olarak görebilirsiniz. Buton kenarlarında zamanla kabuklanma ortaya çıktığı görülmektedir.

Sığır perikardı ile nazal septum perforasyonu tamiri - Kalp zarı ile septum perforasyonu onarılması - Geniş septum perforasyonunun insan perikardı ile tamiri - Sığır kalp zarı ile burun septumundaki deliğin ve kulak zarındaki deliğin tamiriSığır perikardı ile nazal septum perforasyonu tamiri - Kalp zarı ile septum perforasyonu onarılması - Geniş septum perforasyonunun insan perikardı ile tamiri - Sığır kalp zarı ile burun septumundaki deliğin ve kulak zarındaki deliğin tamiri

Benzer bir makale linki >> Sığır, At ve İnsan Kaynaklı Kalp Zarları, Septum Perforasyonu Tamiri, Kulak Zarı Ameliyatı ve Diğer Ameliyatlarda Kullanılabilir ...

Konu ile ilgili önerebileceğim kaynaklar:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2639981/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21372679
http://www.septalperforations.com/_pdf/openapproach.pdf
http://www.vuyk.nl/publicaties/nr/052.pdf
http://emedicine.medscape.com/article/878817-treatment
http://oto.sagepub.com/content/147/2_suppl/P129.3.abstract

Burun Dolgusu Nasıl Yapılır?

Daha önceden farklı kliniklerde iki kez burun estetiği ameliyatı yapılmış ve gaga buru deformitesi (Polly Beak Deformity) ortaya çıkmış olan hastamıza ofis şartlarında lokal anestezik krem ile burun derisi üzerine masaj yapıldıktan sonra, çapraz bağlı hyaluronik asit içeren dolgu ile “burun dolgusu uygulaması” yaptık. İşlem öncesi ve işlemden hemen sonraki görselleri videonun sonunda bulabilirsiniz.

Burun Dolgusu

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler:

Bir Tane Daha "Burun Dolgusu Videosu" Yayınladık!
Dolgu Maddesi İle Burun Estetiği
Burun Dolgusu Randevusu
Burun Dolgusu Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları