Septum Deviasyonu Hayatımızı Ne Kadar Etkileyebilir?

 

Burun boşluğunu dik olarak ikiye ayıran, kemik ve kıkırdak yapıda ve üzeri iki taraflı mukoza ile örülü olan yapı "Nazal Septum" Olarak adlandırılmaktadır. Normalde bu yapıda, vertikal olarak dik ve orta hatta olmalıdır. Bununla birlikte, birçok insanda nazal septum herhangi bir burun boşluğu tarafına doğru eğrilik göstererek, eğrildiği taraftaki hava yolunu daraltır. Bu durum, "Nazal Septum Deviasyonu" olarak adlandırılır. Toplumda en az % 60 insanda, az ya da çok nazal septum deviasyonu mevcuttur.

Peki bu durum neden olur?

Nazal septum deviasyonu anne karnında bebeğin yüzünün sıkışması, doğum sırasındaki burnu sıkıştıran manevralar, çocukluk çağındaki düşmelere bağlı burun travması ve erişkinlik dönemindeki kazalara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Nazal septum deviyasyonu fazla olan insanlarda, burun fonksiyonları azalır. Yani koku alma, nefes alma, havayı nemlendirme, havayı arıtma, havayı ısıtma ve akciğerlere bu temiz, sıcak, basınçlı havayı gönderme gibi burun fonksiyonları azalır.

Nazal septum deviasyonuna bağlı burun tıkanıklığı olan insanlarda, günlük yaşamımızı ve sağlığımızı etkileyebilecek aşağıdaki sorunların görülme olasılığı artar.


Yüzme, koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetler esnasında performans azalması ...

 

Septum deviasyonuna bağlı olarak burundan alınan hava azaldığında, yüzme ve koşu gibi sportif faaliyetler esnasında ortaya çıkan hava açlığı ağızdan hava alınarak tamamlanmaya çalışılır. Yani burnun havayı nemlendirme, ısıtma, arıtma ve basınçlandırma görevleri kısmen devre dışı kalır. Bu durumda, kuru, partiküllü ve basınçsız şekilde akciğerlere iletilen hava, akciğerlerimizdeki uç hava yollarını şişiremez ve alınan havadan alınan oksijen miktarı düşer. Burnu tıkalı olan koşucularda, koşu mesafesi azalabilir. Aynı şekilde deviasyon ameliyatı yaptığım hastalarımdan duyduğum "koşu mesafem arttı", "daha uzun süre yüzebiliyorum" şeklindeki ifadeler bu nedenle söylenmektedir. At yarışlarında, atların ağzı bir bağla bağlanılarak hayvanların burundan alması sağlanabilmektedir. Burundan nefes alan atların daha hızlı ve uzun süre koştuğu belirlenmiştir (Konu ile ilgili bir link >>Yeni Moda: Arjantin Bandı | Atların Takıları).

Konu ile ilgili okuyabileceğiniz bir kitap sayfası linki >> Sports Medicine Essentials: Core Concepts in Athletic ...

Ağız kokusunda artış ...

 

ağız kokusu

Ağız kokusu (Halitozis), başta reflü hastalığı olmak üzere, diş hastalıkları, diş eti hastalıkları, boğaz enfeksiyonları gibi birçok farklı neden bağlı olarak ortaya çıkabilir. Septum deviasyonuna bağlı olarak, ağız açık uyuyan insanlarda, boğaz bölgesinde ve diş eti bölgesinde kuruma ve kronik bakteriyel enfeksiyonlarda artış görülebilir. Ağzımızın içerisinde temizleyici tükürük salgısının gece kuruması ve ağız kuruluğuna bağlı pH değişiklikleri de bu durumu kolaylaştırır.

Konu ile ilgili güzel bir makale >> What is Chronic Halitosis?

Kronik boğaz ve akciğer enfeksiyonları sıklığında artış ...

Kronik farenjit

Septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı ortaya çıktığında başta kronik farenjit olmak üzere kronik boğaz enfeksiyonları kolaylaşır. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağızdan soluma olduğunda, kuru, partiküllü ve mikroplu havanın ağızdan alınması ve buna bağlı olarak boğaz bölgesinde kuruma, dış ortam havasındaki enfeksiyöz ajanların boğaz bölgesine yerleşmesinin kolaylaşması.

- Burun tıkanıklığına bağlı olarak gece ağızdan nefes alma ve özellikle tüm uyku esnasında, boğaza kuru ve partiküllü havanın temas etmesi.

- Kış aylarında ve ısıtıcıların açık olduğu dönemde, klimatik ortamlarda çalışıldığı yaz dönemlerinde, burnun eşsiz görevlerinin yapılamamasına bağlı olarak, ağızdan soluma esnasında boğaz bölgesinde kuruma ve mukozal hasarın kolaylaşması.

Nazal septum deviasyouBurnumuz, çok kaliteli bir hava arıtma, nemlendirme ve ısıtma cihazı gibi görev yapar. Burun fonksiyonlarını etkileyen septum deviasyonu, burun eti büyümesi, nazal polip ve allerjik rinit gibi durumlarda, dış ortam havasındaki tüm partikül, allerjen ve mikroorganizmalar boğaz bölgemize temas ederek akciğerlerimize doğru ilerler.

Diş ve diş eti hastalıklarının sıklığında artış ...

 

Diş eti hastalığı

Nazal septum deviasyonuna bağlı oalrak burun tıkanıklığı olan hastalarda, gece ağız açık uyuma ve boğazda kuruluk ortaya çıkmaktadır. Diş ve diş eti için koruyucu ve temizleyici bir salgı olan tükürüğünde kuruması, bununla birlikte ağız açık uyumaya bağlı olarak ağız içerisinde pH değişiklikleri diş ve diş eti sıklığının artmasına neden olabilmektedir.

Geniz eti nedeniyle ağız açık olarak uyuyan ve yıllarca bu şekilde kalarak kafa kemikleri gelişen çocuklarda, alt çene geride kalırken; üst çenece kubbe damak oluşumu ve diş sırasında bozukluklar ortaya çıkabilmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz güzel bir internet sayfası >> Mouth Breathing Can Cause Major Health Problems ... (Ağız Solumasu Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir ...)

Kalp sağlığının etkilenmesi ...

 

Kalp sağlığı

Septal deviasyona bağlı olarak burun hava yollarında daralma olan hastalarda, kan oksijen düzeylerinde azalma ve kan basıncında yükselme gibi belirtilerin ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Bunla birlikte uyku kalitesinde bozulma, uyku esnasında insülin karşıtı stress hormonlarında artmayı da kolaylaştırabileceği bilinmektedir.

Konu ile ilgili okuyabileceğiniz güzel bir makale  >> Mouth Breathing Vs. Nasal Breathing | LIVESTRONG.COM

İnsülin direncinde artış ...

 

İnsülin direnci

Burun tıkanıklığı farklı mekanizmalarla uyku apnesi sendromunun belirtilerinde artışa neden olabilir ve uyku esnasında insülin karşıtı hormonların artışına neden olarak insülin direncinde artışı dolaylı olarak kolaylaştırabilir.

Nazal septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı olan hastalarda, kan oksijen düzeylerinde azalma, tansiyon yükselmeleri, kan stress hormonlarında artış gibi birçok olumsuz metabolik etkilenmeler görülebilir. Uzun dönemli olarak kan oksijen düzeylerindeki azalmanın, insülin direncinde artışa neden olabileceği gösterilmiştir.

Konu ile ilgili okuyabileceğiniz güzel bir makale >> Sleep apnea may increase insulin resistance -- ScienceDaily

Uyku apnesi sendromu belirtilerinde artış ...

 

Uyku apnesi

Uyku apne sendromu yada horlama nedeniyle tedavi gören hastalarda, lave olarak nazal septum deviasyonuna bağlı burun tıkanıklığı da mevcutsa, aşağıdaki olumsuz sağlık etkileri görülebilmektedir:

- Burun tıkanıklığına bağlı olarak ağız açık uyuma ve ağız açık uyuma esnasında gırtlağı açan genişletici (dilatatör) kas aktivitesinin tama yakın ortadan kalkması. Bu şekilde havayolu tıkanıklığı artar.

- Septum deviasyonuna bağlı olarak burun deliklerinden asimetrik hava girişi olan hastalarda, uykuda basınçlı oksijen tedavisi (CPAP) toleransında azalma

- Nazal septum deviyasonuna bağlı olarak kan oksijen düzeyinde azalma

İnsanlar adeta, burun bağımlı olarak yaratılmıştır. Burun tıkanıklığının bilinen ve bilinmeyen birçok olumsuz sağlık sorununa neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıntılı düşünüldüğünde bu olumsuz etkilenmelerin her birinin diğerine bağlı olduğu görülmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz güzel bir makale >> The role of the nose in snoring and obstructive sleep apnoea

Gündüz yorgunluk ve uykululuk gibi şikayetlerde artma ...

 

Yorgunluk

Gündüz uykululuk hissi ya da yorgunluk tek başına veya uyku apnesi sendromunun bir parçası olarak görülebilir. Nazal septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı olan hastalarda, uyku kalitesinde azalma ve kan oksijen düzeylerinde düşme görülebilir. Burundan alınan ve akciğerler için uygun hale getirilen dış ortam havası, akciğerlerimizde en uç havayollarını bile şişirmesi ve içlerindeki oksijenin büyük çoğunluğunun emilmesine olanak sağlanır.

Konu ile ilgili Amerikan Akademisi' ne ait güzel bir makale >> Your Nose, the Guardian of Your Lungs | American Academy ... (Burnunuz, Akciğerlerinizin Koruyucusu ...)

Koku ve tat duyusunda azalma ...

 

Koku duyusunda azalma

Normal bir insanda, bir günde burundan 18000-20000 litre arasında hava geçmektedir. Burnumuzun havayı arıtma, ısıtma, nemlendirme görevleri dışında koku alma görevleri de mevcuttur. Nazal septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı olan insanlarda, burun havayolu direnci artar ve burundan geçen hava miktarı azalır. Burundan hava alınmaması durumunda burun boşluğunun üst kısmında yer alan kouku alma bölgesi “Olfaktör Alan / Olfactory Region / Regio Olfactoria” görev yapamaz. Buna bağlı olarak koku alma duyusu azalır. Tat alma duyusu da kısmen koku alma duyusuna bağımlı olduğundan, koku alma duyusunda azalma olan hastalarda tat alma duyusu da azalır.

Konu ile ilgili güzel bir makale >> Disorders of Smell & Taste - American Rhinologic Society

Nazal septum deviasyonunun kesin tedavisi: Deviasyon Ameliyatı

 

Nazal septum deviasyonu olan ve deviasyona bağlı olarak yukarıda sayılan ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilen belirtiler olduğunda tedavide kıkırdak eğriliği ameliyatları (deviasyon ameliyatı, smr ameliyatı, septoplasti ameliyatı) yapılır. Yukarıdaki animasyon videosunda gösterildiği gibi işlem genel anestezi ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Burun içerisinde hava yolunu daraltan eğri kıkırdak alanları, kıkırdak zarı kaldırıldıktan sonra alınır. İşlem sonrasında silikon splint, eriyebilen tamponlar ve klasik burun tamponları kullanılabilir.

Burun eti ameliyatı sonrası burun etinin yeniden büyümesi riski mevcuttur. Deviasyon ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldığında ise septum deviasyonu buruna travma olmadığı sürece tekrar ortaya çıkmaz.

Konu ile ilgili güzel bir makale >> Deviated septum - Mayo Clinic

Nazal Septum Deviasyonu  Çeşitleri - Nazal Septum Deviasyonu  Animasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Septal Spur Formasyonu - Nazal Septal Spur - Burunda Kemik Spur - Septal Spur Belirtileri - Septal Spur Tedavisi - Nazal Septum Deviasyonu  Tedavisi - Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır? - Septoplasti Ameliyatı - SMR Ameliyatı

"Nazal Septum Deviasyonu Çeşitleri - Nazal Septum Deviasyonu Animasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Septal Spur Formasyonu - Nazal Septal Spur - Burunda Kemik Spur - Septal Spur Belirtileri - Septal Spur Tedavisi - Nazal Septum Deviasyonu Tedavisi - Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır? - Septoplasti Ameliyatı - SMR Ameliyatı" ile ilgili benzer makale linkleri >> Genetik Özellikler ve Burun Travmalarına Göre, Nazal Septum Deviasyonları Değişebiliyor! / Nasal Septum Deviation - Symptoms, Diagnosis and Treatment

Bayan Burun Estetiği

 

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrasında Gözler Daha Dikkat Çekici Hale Gelir!

Burun Ucu Estetiği - Burun Ucu Kaldırma

Burun ucu estetiği - Burun ucu estetiği izle - Burun ucu estetiği fiyat - Burun ucu estetiği iyileşme süreci - Burun ucu estetiği fiyatları - Burun ucu estetiği sonrası İstanbul - Burun ucu ameliyatı - Burun ucu ameliyatı nasıl yapılır - Burun ucu ameliyatı olanlar - Burun ucu ameliyatı izle - Burun ucu ameliyatı fiyatı - Burun ucu ameliyatı sonrası - Burun ucu ameliyatı iyileşme süreci - Burun ucu ameliyatı olan varmı - Tipplasti, Tipplasti fiyat - Tipplasti yaptıranlar - Tipplasti olanlar - Tipplasti iyileşme - Tipplasti nedir - Tipplasti istanbul - Burun ucu daraltma - Burun ucu daraltma ameliyatı – Burun kaldırma - Burun ucu dolgusu - İple burun ucu kaldırma

Burun Dolgusu Videosu

 

Burun Ucu Estetiği Kimler İçin Uygundur, Burun Ucu ...

 

20 Dakikada Burun Ucu Estetiği!

 

Burun Ameliyatlarının Riskleri - Bölüm-1

 

Burun Ameliyatlarının Riskleri - Bölüm-2

 

Açık Teknik Burun Ucu Estetiği - Burun Ucu Kaldırma Öncesi ve Sonrası (Nose Tip Plasty – Nose Tip Lifting in İstanbul Turkey)

Önceden burun üzerine düşmeye bağlı olarak burun septumunda eğrilme (nazal septum deviasyonu), burun ucu düşüklüğü ortaya çıkan hastamıza açık teknik burun ucu estetiği ameliyatı ve burun ucu kaldırma işlemlerini yaptık. Videoda, işlem öncesinde burun ucu desteğinin ne kadar zayıf olduğu ve sonrasında, burun ucunun öne ve bir miktar yukarıya doğru yön değiştirdiği görülmektedir.

Ayrıntılı bilgiler ve öncesi sonrası fotoğraflar bulabileceğiniz linkler: Nose Tip Plasty – Nose Tip Lifting in İstanbul, Turkey / Açık Teknik Burun Ucu Estetiği - Burun Ucu Kaldırma Öncesi ve Sonrası

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma