Özel Sağlık Sigortaları, Burun Estetiği Ameliyatını Karşılar mı?

 

Özel Sağlık Sigortaları, Burun Estetiği Ameliyatını Karşılar mı?

Özel sağlık sigortası bulunan ve burun estetiği ameliyatı olmayı düşünen hastalar için burada yazılanlar oldukça önemli ... Özel sağlık sigortaları, estetik müdahalelere genellikle poliçe kapsamı dışında tutmaktadır. Hastalar özel olarak bazı estetik ameliyatları poliçelerine ekleterek ilave fark ücreti vermeleri durumunda bu ameliyatlar da kapsam içerisine alınabilmektedir.

Özel sağlık sigortaları genellikle aşağıdaki sağlık durumlarını poliçe kapsamı dışından önce tutmaktadır:
- Estetik ameliyatlar (burun estetiği, kulak estetiği ...)
- Poliçe yapılmadan önce bilinen ve laboratuar testleriyle belgelenmiş hastalık tedavileri
- Doğuştan itibaren olabilen sağlık sorunları (poliçe doğumdan itibaren mevcut değilse)

Bunların dışında, özel sağlık sigortaları belirli ameliyatlar için, belirli bir zaman diliminde sigortalı olma zorunluluğu tutabilmektedir. Örneğin, kıkırdak eğriliği ameliyatı için en az 2.5 yıl ve daha eski sigortalı olma şartı gibi. Bu durumu yapılan poliçeye ve ödeme tutarına göre değişebilmektedir. Kabaca, sigorta şirketleri haklı olarak banka gibi düşünmektedir. Yani bir para havuzu dolmadan, havuz hacmini dolduran para kadar ödenek çıkarılmamaktadır .


Özel Sağlık Sigortalarının Ameliyat Ödemeleri Nasıl Hesaplanır?

Özel sağlık sigortaları, her bir ameliyat büyüklüğünün birim değerlerinin sunulduğu Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığı' ndaki değerlerin çeşitli katsayılarla çarpımı şeklinde ödeme tutarını hesaplamaktadırlar. Kısaltılmış olarak "TTB Kitapçığı" ndaki ameliyat birim değerlerinin çarpıldığı katsayılar her bir hastaneye ve hekime göre değişebilmektedir. Lüks ve donanımlı hastanelerde tutar daha yüksek iken; küçük ve sgk kurumunun da kullanıldığı hastanelerde tutar daha düşük çıkabilmektedir. Eğer poliçede cerrahi işlem için limit değerler mevcutsa, lüks hastanelerde hastanın ödemek zorunda kalabileceği bir ücret çıkabilmektedir. Standart olarak, TTB değeri üzerinden hastane ve hekim için toplam KDV dahil fatura tutarları hesaplanmaktadır.

Özel Sigorta Ağırlıklı Fatura Ödemesi

 

Özel Sağlık Sigortaları, Burun Estetiği Ameliyatını Karşılar mı?

Özel sağlık sigortaları, burun estetiği ve beraberinde kapsam içerisinde bulunan burun ameliyatları yapıldığında "ağırlıklı fatura ödeme" sistemiyle ödemeleri hesaplamaktadır. Bu sistemde, hastalar için özel sağlık sigortalarının kullanılması, kullanılmamasından daha dezavantajlı olabilmektedir. Özel sigortaların ağırlıklı fatura ödeme sisteminde aşağıdaki şekilde ödenen ve ödenmeyen tutarlar hesaplanır:

- Burun estetiğinin ttb birimi genellikle diğerlerinden daha fazla olduğundan tüm birim olarak alınır ve diğer ödenen ameliyat birim değerleri (aynı kesi ya da ayrı kesiye göre değişen şekilde) sırasıyla %50, %25 şeklinde düşürülerek hesaplanır ve burun estetiği birim değerine eklenir. Yukarıdaki fotoğrafa tıkladığınızda ameliyat birimlerinin nasıl toplandığı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Bu hesaplama sistemine göre, ödenmeyen  burun estetiği birim değeri ortalaması, kabaca faturanın yaklaşık %60-70' ine denk gelmektedir. Bu hastalar için ne anlama gelir?

Ödenmeyen tutarın hesaplanması, özel sağlık sigortası firması ile hastane arasındaki anlaşmadan doğan katsayılara göre yapılır ve ameliyat öncesi ön onay alınırken hastadan bu değerleri ödemeyi kabul edeceğine dair güvence istenilebilir. Yani burun estetiği için indirimsiz, standart hastane + malzeme ücretleri gelebilir. Bunun hekim tarafında ise, hekime ödenen toplam tutarın sadece ödenen birim yüzdesi kadar fatura tutar ödemesi yapılır. Yani sizin ödeyeceğiniz ve hekimle aranızdaki rakama da sigorta firması dahil olur ...

Bu şekilde ameliyat olmak yerine; ücretli ameliyat olmayı planladığınızda; hastane + hekim tutarı paket işlem olarak indirime dahil edilebilir ve belki toplamda yapılması gereken ödeme miktarı yarıya yakın azaltılabilmektedir. Burun estetiği ameliyatının yanında, kıkırdak eğirliği ve burun eti ameliyatı yapılacaksa; özel sigortaların ağırlıklı fatura ödeme sistemi hesaplaması, ücretli (sigortasız) ameliyat hesaplamasından genellikle daha pahalıya gelmektedir. Aynı şekilde, burun ucu estetiği ve beraberinde diğer estetik dışı fonksiyonel burun ameliyatları yapıldığında da söz konusu olabilir. 

Bayan Burun Estetiği

 

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrasında Gözler Daha Dikkat Çekici Hale Gelir!

Burun Ucu Estetiği - Burun Ucu Kaldırma

Burun ucu estetiği - Burun ucu estetiği izle - Burun ucu estetiği fiyat - Burun ucu estetiği iyileşme süreci - Burun ucu estetiği fiyatları - Burun ucu estetiği sonrası İstanbul - Burun ucu ameliyatı - Burun ucu ameliyatı nasıl yapılır - Burun ucu ameliyatı olanlar - Burun ucu ameliyatı izle - Burun ucu ameliyatı fiyatı - Burun ucu ameliyatı sonrası - Burun ucu ameliyatı iyileşme süreci - Burun ucu ameliyatı olan varmı - Tipplasti, Tipplasti fiyat - Tipplasti yaptıranlar - Tipplasti olanlar - Tipplasti iyileşme - Tipplasti nedir - Tipplasti istanbul - Burun ucu daraltma - Burun ucu daraltma ameliyatı – Burun kaldırma - Burun ucu dolgusu - İple burun ucu kaldırma

Burun Dolgusu Videosu

 

Burun Ucu Estetiği Kimler İçin Uygundur, Burun Ucu ...

 

20 Dakikada Burun Ucu Estetiği!

 

Burun Ameliyatlarının Riskleri - Bölüm-1

 

Burun Ameliyatlarının Riskleri - Bölüm-2

 

Açık Teknik Burun Ucu Estetiği - Burun Ucu Kaldırma Öncesi ve Sonrası (Nose Tip Plasty – Nose Tip Lifting in İstanbul Turkey)

Önceden burun üzerine düşmeye bağlı olarak burun septumunda eğrilme (nazal septum deviasyonu), burun ucu düşüklüğü ortaya çıkan hastamıza açık teknik burun ucu estetiği ameliyatı ve burun ucu kaldırma işlemlerini yaptık. Videoda, işlem öncesinde burun ucu desteğinin ne kadar zayıf olduğu ve sonrasında, burun ucunun öne ve bir miktar yukarıya doğru yön değiştirdiği görülmektedir.

Ayrıntılı bilgiler ve öncesi sonrası fotoğraflar bulabileceğiniz linkler: Nose Tip Plasty – Nose Tip Lifting in İstanbul, Turkey / Açık Teknik Burun Ucu Estetiği - Burun Ucu Kaldırma Öncesi ve Sonrası

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma

Açık teknik burun ucu estetiği, Burun ucu kaldırma, Burun kaldırma, Burun ucu operasyonu öncesi ve sonrası, Burun ucu düşüklüğü tedavisi, Burun ucu estetiği ameliyatı izle, Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası görselleri, Açık teknik burun ucu operasyonu, Nose tip lifting in İstanbul, Nose tip plasty operation in İstanbul, Tip plasty in İstanbul, Nose tip reshaping in İstanbul, Nose tip surgery in Turkey, Open technique tip plasty operation in İstanbul, Burun ucu estetiği Bakırköy. Burun ucu küçültme, Burun ucu daraltma